Geschiedenis van Stichting Pierrot

Wij zijn trots op onze Stichting!

In 1982 werd door een aantal deelnemers van een dagverblijf de musical ‘My fair lady’ ingestudeerd onder de bezielende leiding van een aantal begeleiders van deze woongroep. Deze activiteit zorgde ervoor dat de musical uiteindelijk op de planken werd uitgevoerd en een grandioos succes is geworden. Deze uitvoering is de reden dat in januari 1983 door enkele enthousiaste mensen de dans- en expressiegroep Stichting Pierrot is opgericht. Separaat hiervan is Stichting vrienden van Pierrot opgericht met een ANBI status waardoor er donaties geworven konden worden die voor de donateurs aftrekbaar zijn voor de belasting.

In het begin waren er alleen volwassen deelnemers, maar sinds november 1985 kwamen er ook kinderen en jongeren die graag mee willen dansen en zo groeit Stichting Pierrot uit tot een volwassen vereniging waar oud en jong elkaar wekelijks ontmoeten.
Er werd een bestuur in het leven geroepen en er werd aan de weg getimmerd met DEMO groepen die overal gevraagd werden om te komen dansen op evenementen en andere plaatsen. Hier konden de deelnemers laten zien wat een plezier ze met elkaar hebben bij Stichting Pierrot!

Dat is door de jaren heen zo gebleven en de vereniging is van ongeveer 30 leden naar ruim 100 leden gegroeid. Veel deelnemers en vrijwilligers zijn al die jaren bij Stichting Pierrot gebleven en een jubileum van 25 jaar of meer is dan ook jaarlijks aan de orde!

Het huidige “ Pierrot” heeft vier zalen tot zijn beschikking op het terrein van ’s Heerenloo. Deze samenwerking is ontstaan toen we geen gebruik meer konden maken van het gebouw “de Sprenkelaar”. waar we een eigen ruimte hadden. ’s Heerenloo heeft ons toen ruimtes ter beschikking gesteld waar we tegen een geringe betaling gebruik van mogen maken.

Het Bestuur bestaat uit vier leden met elk een eigen taak. De statuten en het huishoudelijk reglement is actueel en er wordt aan alle wettelijke voorwaarden voldaan die we als stichting moeten hebben. We hebben een jaarplanning en er wordt jaarlijks een nieuwsbrief gemaakt waar alle organisatorische informatie in vermeld staat.
Elke dansgroep heeft een Coördinator die vier keer per jaar aanschuiven bij de bestuursvergaderingen en belast zijn met de organisatie op de dansavonden en evenementen. Elke groep heeft vrijwilligers die de deelnemers begeleiden en zorgen dat de dansavonden plaats kunnen vinden. De deelnemers komen vanuit Apeldoorn en omstreken en er is voor de begeleiders/ouders altijd een ruimte met een kop koffie beschikbaar om het dansuur te overbruggen.

Elk jaar wordt er voor de deelnemers een deelnemers feest georganiseerd met een leuk thema. Dit vindt plaats in het Vierhuis op het ’s Heerenloo terrein. Met de vrijwilligers kiezen we elk jaar een moment, dat zij in het zonnetje gezet worden. De open lessen worden elk jaar georganiseerd in het Vierhuis, waar de groepen zich op geheel eigen wijze mogen presenteren aan een breder publiek.

Sinds de oprichting is Stichting Pierrot enorm gegroeid en telt momenteel rond de 100 deelnemers en zo’n 35 vrijwilligers.

In 2021 zijn we gestart met Groep Geel, een groep waarin we ruimte bieden aan onze jongste deelnemers vanaf 5 jaar. Een groot succes en zo leuk om te zien hoe heerlijk het is om lekker samen met vriendjes en vriendinnetjes te kunnen dansen!